Adiktologická konference 2011

Máme za sebou první „Podzimní adiktologickou konferenci“, kterou 20. 10. 2011 uspořádala naše obecně prospěšná společnost A Kluby ČR. Jejím tématem bylo: „Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislostí na legálních návykových látkách“ (zejména alkoholu a gamblingu). Na konferenci zaznělo celkem 12 příspěvků, kterým naslouchalo cca 90 účastníků, převážně odborníků z oblasti psychiatrie a sociálního poradenství.

Kluby se k tomuto kroku rozhodly proto, že cítí nedostatečnou diskusi na poli závislostí zaměřenou právě na legální návykové látky. Doufáme, že touto konferencí jsme nastolili alespoň odrazový můstek pro další diskusi a spolupráci.

V příspěvcích jsme měli možnost slyšet o pokusu zmapovat a implementovat projekt celostátní sítě center pro návykové látky. Několik příspěvků vyvolalo palčivou otázku-co s dětmi a mladistvými závislými? Dva příspěvky o patologickém hráčství svědčí o narůstajícím problému v této oblasti, ale současně i o rostoucích možnostech specializované péče. Byly zde představeny různé možné způsoby ústavní léčby závislosti. Většinou příspěvků se prolínalo téma doléčování-následné péče. Četnost tématu je jistě signálem ukazujícím, že odborná obec si uvědomuje nedostatky a současně klíčové momenty, které mohou léčebný proces výrazně posílit. Celá konference byla jakýmsi voláním po inovacích a spolupráci. Můžeme proto snad doufat, že opravdu náš systém léčby a doléčování závislostí na legálních návykových látkách je jakousi „recovery lady“-půjčuji si zde termín pana primáře Jeřábka, snad se nebude zlobit – která se probírá a zotavuje. A že snad i tato konference k tomuto zotavování svým dílem přispěla.

Program konference
9,10 – 9,40 CPZ – Mgr. Lenka Pauknerová, Jana Jarošová
Program podpory zaměstnanosti jako součást následné péče, abstrakt + prezentace
9,40 – 10,10 Mgr. Štandlová, MMB
Užívání návykových látek v cílové populaci děti a mládež
10,10 – 10,40 MUDr. Randák, Apolinář
Síť center pro legální návykové látky
10,40 – 11,00 Pauza
11,00 – 11,30 prim MUDr. Chvíla, PL Opava
Gambling jako choroba či společensky podporovaná neřest
11,30 – 12,00 PhDr. Adámková,PL Kroměříž
Doléčovací aktivity na toxirehabilitačním primariátě v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
12,00 – 13,00 Oběd
13,00- 13,30 NP – Nepustil, Janáčková, Mgr. Milarová
Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek
13,30 – 14,00 prim. MUDr. Jeřábek, PL Bílá Voda
Alternativy a alternativa v adiktologii
14,00 – 14,30 prim. MUDr. Jiří Pokora, PL Brno
Radikální a paliativní léčba v adiktologii
14,30 – 15,00 Pauza
15,00 – 15,30 PhDr. Eva Maierová, Mgr. Šárka Licehammerová, Mgr. Jozef Vycpálek
První pomoc pro patologické hráče
15,30 – 16,00 Mgr. Lenka Čablová
Posilování vlivu rodiny a mapování rodinných dovedností v prevenci užívání alkoholu u dětí a dospívajících
16,00 – 16,30 PhDr. Zbořilová, MUDr, Michalčíková PL Brno
Systém doléčování závislostí v PL Brno Černovice
16,30 – 17,00 NP – Mgr. Šuráňová, Mgr. Janačíková Nováková
Dolečování jako standard léčebného procesu závislosti na alkoholu a gamblingu
16,40 – 17,00 Ukončení konference
Následující příspěvek
Adiktologická konferenci 2012

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu