Adiktologická konference 2013

Obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým A Kluby České republiky o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na III. Podzimní adiktologickou konferenci: Nové trendy terapie návykových závislostí. Vliv rodinných vazeb v ambulantní léčbě závislostí.

Konference se uskutečnila dne 26.9.2013 v čase od 9 do 17 hod. v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

Program konference
9:00 – 9:30 Prezence
9:30 – 10:00 Břetislav Ševčík, Radoslav Velička, AA
Zkušenost s prací na programu AA
10:00 – 10:30 Mgr. Petra Kašparová, A Kluby ČR o.p.s
Kazuistika ambulantní léčby aneb jak zabít žábu?
Příspěvek představuje kazuistiku klientky ambulantní léčby se závislostí na alkoholu. Jedná se o propojení poznámek z individuálních sezení s teorií vztahové vazby. Autorka reflektuje vliv typu vztahové vazby klienty na terapeutický proces. Zaměřuje se na práci s pocitem vlastní hodnoty a sycení potřeb v terapii. Po skončení příspěvku je vyhrazen prostor pro diskuzi.
10:30 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:15 MUDr. Petr Zahradník, Psychiatrická ambulance Brno
Psychodynamické aspekty závislostí v rámci rodiny
Přednáška prezentuje pokus o pojmenování některých psychodynamických momentů ve fungování rodinných systémů pacientů závislých na alkoholu včetně interakčních momentů s akcentem na mechanismy projekce, projektivní identifikace a zacházení s agresivními impulsy. Přehled je doplněn krátkou kasuistikou s interpretací.
12:15 – 12:45 Prim. MUDr. Jiří Dvořáček, PL Červený Dvůr
„Začněme od trendů starých..
Autor příspěvku se zamýšlí nad některými našimi stávajícími přístupy k závislým lidem. V běžné práci se závislým klientem/pacientem máme tendenci opakovat některé terapeutické postupy, aniž bychom přemýšleli, nakolik jsou oprávněné či zda někdy oprávněné vůbec byly. Autor popisuje některé pochybnosti o tom, jak formujeme roli klienta/pacienta, jak se k němu vztahujeme a zda se nám za naučenými postupy neztrácí respekt k druhému člověku.“
12:45 – 13:15 Prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.,Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Od narkologie k adiktologii
Příspěvek reflektuje současný proces a stav příprav doporučených postupův oboru návykové nemoci. Diskutuje se občasná kolize mezi:poznatkyrandomizovaných kontrolovaných studiia běžnou klinickou praxí,kategoriálním a dimenzionálním přístupem v diagnostice a psychoterapii a v oblasti uplatnění konsenzuální empirické klinické zkušenosti.Na příkladech se demonstruje mj. význam práce s emocemi nebo psychotraumaty, a to ve všech fázích terapeutického procesu
13:15 – 14:15 Pauza
14:15 – 14:45 Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Petra Měchýřová, Alma Feminao.s.
Rodinné vztahy v rámci AL závislosti na alkoholu u žen a metoda „vztahový vesmír“.
Problém v partnerském, manželském, rodinném vztahu je jeden z hlavních důvodů, proč ženy opakovaně vyhledávají alkohol, což následně může vést k závislosti na něm. Existují tři nejvíce ohrožující období v životě ženy: mateřská a rodičovská dovolená, syndrom prázdného hnízda a rozvod a nevěra
14:45 – 15:15 Bc.Martina Krištofová-Sobihardová, TK Podcestný mlýn, SPR o.s.
Role terapeuta aneb jak pracovníka vidí klienti
Interakce mezi klientem a terapeutem přináší celou řadu komplikovaných situací a to také z důvodu rozličných náhledů obou aktérů na sebe navzájem. Z této interakce vyplývá mnoho rozličných vzájemných očekávání a následného, těžko uchopitelného jednání klienta. Autorka příspěvku představí jeden z možných pohledů na tyto situace a také přinese možná řešení situací na základě její dlouholeté praxe s klienty.
15:15 – 15:45 Mgr. Martin Švanda, Ph.D., A Kluby ČR o.p.s.
Kontrolované pití jako alternativa k abstinenci
Ve svém příspěvku prezentuji příběh klientky, která se rozhodla na počátku ambulantní individuální psychoterapie pro kontrolované pití (harmreduction) jako pro alternativu ke klasickému způsobu léčby, tzn. dosažení úplné abstinence. Tato volba se pro ni stala cílem léčby i proto, že si nedovedla a doposud také nedovede představit, že bude úplně abstinovat. I když o možnosti abstinence během terapie uvažovala. Příběh o kontrolovaném pití je jednou z mnoha dějových linek jejího životního příběhu, který jsem se pokusil uchopit z perspektivy narativní psychoterapie.
15:45 – 16:45 Diskuse, závěr

Předchozí příspěvek
Adiktologická konferenci 2012
Následující příspěvek
Adiktologická konference 2014

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu