Doléčovací centrum s přechodovým bydlením – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007812

Výstup z projektu od zahájení tj. 1.3.2018 do února 2019

Do projektu Doléčovací centrum s přechodovým bydlením se od jeho zahájení zapojilo 25 mužů a 9 žen, 16 osob již účast v projektu zdárně ukončilo. Podpořené osoby, které jsou v důsledku své závislosti na alkoholu ohrožené sociálním vyloučením, se zapojovaly  do individuálního poradenství, psychologického poradenství, skupiny následné péče, pracovního poradenství.

14 klientů bylo ubytováno v přechodových bytech s terapeutickým režimem, 8 osob ubytování ukončilo (2 osoby získaly ubytování od zaměstnavatele, 2 osoby našly ubytování v soukromí a 4 osoby si našly ubytování na ubytovně s vlastními pokoji).

Všem klientům je poskytováno psychosociální poradenství, při kterém vznikají plány osobního rozvoje, které se opíraly zejména o výsledky pracovní diagnostiky vytvořené psychologem. Všechny podpořené osoby byly zapojeny do skupiny následné péče. Výše uvedené aktivity vedou podpořené osoby k získání  náhledu na alkohol, k integraci do společnosti a vstupu na volný trh práce. V rámci aktivit projektu si 10 osob našlo práci na HPP, 5 osob mělo práci před vstupem do projektu a podařilo se jim ji udržet, 3 osoby si práci nenašlo z důvodu vysokých exekucí. Dvě osoby s naší pomocí uzavřely splátkový kalendář.

 

Předchozí příspěvek
Příběh ženy, která zdolala závislost na alkoholu.
Následující příspěvek
Zpěvák Petr Harazim udělal rozhodnutí, kterého si ceníme.

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu