Doléčovací centrum s přechodovým bydlením – výstupy

Výstup z projektu od zahájení tj. 1.3.2018 do února 2019

Do projektu Doléčovací centrum s přechodovým bydlením se od jeho zahájení zapojilo 25 mužů a 9 žen, 16 osob již účast v projektu zdárně ukončilo. Podpořené osoby, které jsou v důsledku své závislosti na alkoholu ohrožené sociálním vyloučením, se zapojovaly  do individuálního poradenství, psychologického poradenství, skupiny následné péče, pracovního poradenství.

14 klientů bylo ubytováno v přechodových bytech s terapeutickým režimem, 8 osob ubytování ukončilo (2 osoby získaly ubytování od zaměstnavatele, 2 osoby našly ubytování v soukromí a 4 osoby si našly ubytování na ubytovně s vlastními pokoji).

Všem klientům je poskytováno psychosociální poradenství, při kterém vznikají plány osobního rozvoje, které se opíraly zejména o výsledky pracovní diagnostiky vytvořené psychologem. Všechny podpořené osoby byly zapojeny do skupiny následné péče. Výše uvedené aktivity vedou podpořené osoby k získání  náhledu na alkohol, k integraci do společnosti a vstupu na volný trh práce. V rámci aktivit projektu si 10 osob našlo práci na HPP, 5 osob mělo práci před vstupem do projektu a podařilo se jim ji udržet, 3 osoby si práci nenašlo z důvodu vysokých exekucí. Dvě osoby s naší pomocí uzavřely splátkový kalendář.

 

Předchozí příspěvek
VII. adiktologická konference v Brně
Následující příspěvek
Příběh ženy, která zdolala závislost na alkoholu.

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu