Léčba a doléčování závislosti na alkoholu

Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

 Dne 1. 3. 2018 jsme zahájili projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007812 s názvem doléčovací centrum s přechodovým bydlením. Tento projekt je podporován a financován z ESF a OPZ fondů.

 V rámci výše uvedeného projektu nabízíme klientům Služby Následné péče – ambulantní doléčovací program, který je určen pro klienty, kteří prošli ústavní léčbou v psychiatrické nemocnici nebo ambulantní léčbou, a 3 měsíce úspěšně abstinují.

Služba probíhá formou psychologického poradenství a socioterapie (hodinové sezení s terapeutem, sociálním pracovníkem).

Další součástí programu následné péče je Doléčovací centrum s přechodovým bydlením.

Tento program je určen pro klienty, kteří 3 měsíce abstinují, chtějí využít doléčovací program následné péče s ubytováním, protože se po léčbě nemají kam vrátit nebo se nechtějí vrátit do míst, kde probíhala jejich pijácká kariéra. Služba je koncipována na dobu 6 měsíců a nedílnou součástí služby je psychologické poradenství a socioterapie.

Podrobnější informace o nabízených službách Vám rádi poskytneme na níže uvedených telefonních číslech nebo je najdete na www.akluby.cz .

 Provozní doba:

Po – pá 8:00- 12:00, 12:30 – 16:00

Kontanty:

Sociální pracovník: Romana Dreslerová, email: romana.dreslerova@akluby.cz, tel: 603 296 314,

Sociální pracovník: Mgr. Martin Skácel, email: martin.skacel70@gmail.com, tel. 541 247 233

Recepce: 548 211 860,  www.akluby.cz

Předchozí příspěvek
Adiktologická konference 2018
Následující příspěvek
Výroční zpráva 2017

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu