Ambulantní léčba je koncipována jako dlouhodobý léčebný program. Uživatelé služeb se jich účastní podle předem stanovených podmínek, na jejichž sestavení se aktivně podílí. Klienti mají však možnost přizpůsobovat délku programu svému aktuálnímu stavu, možnostem a potřebám. S klienty je uzavřena písemná smlouva o poskytnutí služby.

Součástí ambulantní léčby je také poskytování jednorázového či vícečetného odborného sociálního a rodinného poradenství.

Ambulantní léčba nabízí:

 • ambulantní psychosociální služby (individuální, párová, rodinná včetně sociálního a dluhového poradenství)
 • psychodiagnostika
 • podpůrnou psychosociální péči pro rodinné příslušníky závislých (včetně sociálního a dluhového poradenství)
 • externě: ambulantní psychiatrickou péči (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, konzultace s psychiatrem)

Ambulantní léčba je určena pro uživatele legálních návykových látek (alkohol, léky, hazardní hry), kteří splňují následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • motivace k dosáhnutí dlouhodobé střízlivosti (min. po dobu léčby)
 • motivace ke změně a využití služeb programu
 • případné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo okamžitou lékařskou intervenci
 • skupinová terapie

Garantujeme

 • povinnost mlčenlivosti pracovníků
 • diskrétnost (bez vědomí a souhlasu uživatele nesdělujeme informace o uživateli a průběhu konzultací ani jeho nejbližším)
 • příjem klienta bez lékařského doporučen

Harmreduction

Harmreduction vychází z pragmaticko-humanistického principu, kde v případě nadužívání alkoholu jde o minimalizaci škod, které jeho užíváním vznikají.

Mezi hlavní problémy patří

 • Deprese
 • Ztráta zájmů
 • Izolace
 • Chabé zdraví
 • Chudá výživa
 • Problémy s bydlením
 • Problémy s financemi a prací
 • Násilí a kriminalita
 • Ztráta rodinných vazeb

Nabízíme

 • poradenské služby a krizovou intervenci
 • sociální poradenství
 • informační materiály
 • zprostředkování služeb jiných zařízení

Komu je služba určena

 • mladým lidem experimentujícím s alkoholem
 • konzumentům alkoholu
 • osobám závislým na alkoholu
 • rodičům a partnerům uživatelů legálních drog

Cíle Harmreduction:

 • snižovat rizika spojená s alkoholismem jako je bezdomovectví a kriminalita – podat informace o bezpečném místě k přenocování, seznam ubytoven, nocleháren, azylových domů
 • snižovat a upozorňovat na riziko slabé výživy (zdravotní informace ohledně běžně dostupných vitamínů a minerálů ve výživě) upozorňovat na důležitost stravování a doplňování živin, zejména těch, které jsou díky alkoholu deficitní
 • podporovat další relaxační mechanismy – jiné než-li je pití alkoholu
 • podporovat pití nižších dávek alkoholu. Upozorňovat na možné náhradní zdroje v případě krize, místo „lahve zavolat přátelům“, rodině, sousedům
 • vytvářet u osob závislých na alkoholu povědomí o vážných zdravotních následcích, které pití přináší
 • vytvářet u osob závislých na alkoholu realistický náhled a snižovat tak rozpory mezi tím kolik uživatel říká, že pije a mezi tím, kolik pije ve skutečnosti. Směřovat ke konkretizaci vypitého množství alkoholu a ke konkrétním číslům
 • pomoci nastavit limit denní spotřeby alkoholu a následně seznámit uživatele ze zdravotními následky a riziky, které konkrétní denní dávka obnáší, dále pak seznámit uživatele s kroky, které vedou ke zmenšení těchto zdravotních rizik (doplňovat potřebné živiny, používat pomůcky při problémech s pamětí či dezorientací, používat veřejnou dopravu místo jízdy automobilem)
 • snižovat izolaci – pomoci obnovovat sociální síť, obnovovat vztahy s rodinou, přáteli; pracovat s rodinou a přáteli, informovat rodinné příslušníky jak jednat v problematických situacích, jak se k alkoholikovi chovat respektive nechovat; jaký k němu zaujmout postoj
 • upevňovat sociální hygienické návyky – pracovat na eliminaci sebe-zanedbávání uživatele
 • snižovat poškození související s pamětí – podporovat používání moderních technologií (alarmy, budíky, diáře, mobilní telefony), pomoc s pamatováním každodenních záležitostí za použití pomůcek jako jsou kalendáře, zápisníky
 • upozorňovat na konkrétní důsledky trestné činnosti a kriminality; seznámit uživatele s konkrétními dopady, které mají konkrétní trestné činy včetně domácího násilí, zanedbávání povinné péče, řízení automobilu v podnapilém stav, apod.

Kontaktní osoby

Telefonické objednání či zodpovězení dotazů je možné ve všední dny v hodinách provozní doby na uvedených číslech. Limitem je schopnost dojíždět ke konzultacím. Poradenství po telefonu poskytujeme bez omezení. Indikačním kritériem pro přijetí je motivace klienta ke spolupráci.

Menu