Jak jste na tom s alkoholem nebo patologickým hráčstvím?

  1. A Kluby Brno
  2. Naše služby
  3. Jak jste na tom s alkoholem nebo patologickým hráčstvím?
♣ Škála závislosti na alkoholu

Alcohol Dependence Scale (ADS)

Instrukce:

1. Pečlivě/pozorně si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi.

Odpovězte pravdivě na každou otázku. U každé otázky zakroužkujte pouze

JEDNU odpověď – vyberte tu, která je vám nejblíže/která podle vás nejvíce

odpovídá pravdě.

2. Slovo „pití“ v otázce se týká „pití alkoholických nápojů“.

3. Čas pro vyplnění dotazníku je neomezený. Pracujte pečlivě a pokuste se

dotazník vyplnit co nejdříve. Prosíme, odpovězte na všechny otázky.

Pokračujte na odkazu: Škála závislosti na alkoholu

Vyhodnocení na odkazu: Škála závislostí na alkoholu_vyhodnocení

Skinner, H. A. & Horn, J. L. (1984). Alcohol Dependence Scale: Users Guide.

Toronto: Addiction Research Foundation.

 

Menu