• Termín, čas a frekvence skupinových setkání se uzpůsobují aktuálnímu zájmu o tuto aktivitu.
  • Skupina probíhá vždy při minimálním počtu 3 zájemců. Maximální počet účastníků skupiny je určen podle aktuální prostorové kapacity organizace. Při nedostatečném počtu zájemců se skupinové setkání odkládá na další termín.
  • Na začátku setkání se upřesňují aktuální osobní témata, která vyplývají i z toho, zda se jedná o skupinu orientovanou na jednu návykovou látku (zpravidla alkohol) nebo smíšenou (např. alkohol a gambling).
  • Každý zájemce se musí na skupinu předem přihlásit, podmínkou pro zařazení do pořadníku čekatelů na skupinu je alespoň jedno osobní setkání s vedoucím skupiny. V případě odmítnutí je zájemce osobně seznámen s odůvodněním tohoto kroku.
  • Od účastníků skupiny se očekává aktivní zapojení do skupinového dění, především odvaha „jít s kůží na trh“, být osobní, věnovat se svým potížím a cílům ve společném prostoru. Nezbytná je také schopnost ponechat prostor k aktivnímu zapojení ostatním účastníkům.

Aktuálně probíhá:

Smíšená otevřená skupina pro zájemce, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, lécích nebo hazardním hraním a chtějí svůj problém řešit.

Průběh skupiny:

Každý druhý čtvrtek od 17:30 do 19:30h

Předpokládané termíny setkání v roce 2021:Vzhledem k pandemii koronaviru bude upřesněno, až budou vytvořeny podmínky

Menu