• Termín zahájení, čas a frekvence skupinových setkání se uzpůsobují aktuálnímu zájmu o tuto aktivitu.
  • 10-dílný tematický skupinový blok je zahájen jednou až dvěma seznamovacími schůzkami, kde se účastníci seznamují navzájem mezi sebou a s pravidly skupiny. Následně je uzavřen společným zhodnocením a doplňujícími návrhy na časové a tematické uspořádání příštího bloku.
  • Pravidla se týkají především pravidelné a včasné docházky, průběhu dechových zkoušek a důsledků „uklouznutí“ (mj. příchod na skupinu pod vlivem návykové látky).
  • Na prvních setkáních se upřesňují aktuální osobní témata, která vyplývají i z toho, zda se jedná o skupinu orientovanou na jednu návykovou látku (zpravidla alkohol) nebo smíšenou (např. alkohol a gambling).
  • Nový skupinový blok můžeme otevřít 2-3x za rok vždy při minimálním počtu 5 aktivních (abstinujících) zájemců. Maximální počet účastníků skupiny je určen v přijímací fázi podle aktuální prostorové kapacity organizace. Při nedostatečném počtu zájemců se zahájení odkládá o 1 měsíc.
  • Každý zájemce se musí na skupinu předem přihlásit, podmínkou pro zařazení do pořadníku čekatelů na skupinu je alespoň jedno osobní setkání s vedoucím skupiny. V případě odmítnutí je zájemce osobně seznámen s odůvodněním tohoto kroku.
  • Od účastníků skupiny se očekává aktivní zapojení do skupinového dění, především odvaha „jít s kůží na trh“, být osobní, věnovat se svým potížím a cílům ve společném prostoru. Nezbytná je také schopnost ponechat prostor k aktivnímu zapojení ostatním účastníkům.

Aktuálně otevíráme:

Smíšená otevřená skupina pro zájemce, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu nebo hazardním hraním a abstinují alespoň 3 měsíce, ať již po pobytové či ambulantní léčbě nebo vlastními silami.

Průběh skupiny:

Každý druhý čtvrtek od 17:30 do 19:30h

Zahájení:

24. 10. 2019 (seznamování)

Tematická setkání v roce 2019:

7.11., 21.11., 5.12., 19.12.

Tematická setkání v roce 2020:

9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 12.3., 26.3.

Závěrečné setkání:

2. 4. 2020 (zhodnocení)

Menu