Podpůrná terapeutická skupina pro léčbu a doléčování závislosti na alkoholu

Podpůrná terapeutická skupina pro léčbu a doléčování závislosti na alkoholu

Ω terapeutická skupina pro léčbu závislosti na alkoholu

Ω terapeutická skupina pro doléčování závislosti na alkoholu

Podpůrná terapeutická skupina je významným nástrojem v procesu léčby i doléčování závislostí. Skupina umožňuje sdílení s lidmi, kteří mají osobní zkušenost se závislostí, případně s léčbou. V rámci skupiny se vytváří nové sociální vztahy, vzájemná podpora a porozumění. Terapeutická skupina pomáhá lépe zvládat každodenní obtíže, které mohou být rizikové při upevnění a udržení abstinence. Členové skupiny se vzájemně učí, jak zvládat obtížné životní situace a překonávat chuť na alkohol.

Termíny sezení: od června 2018

Délka skupiny: 6 / 12 měsíců

Maximální počet účastníků: 10

Doba setkávání: 1 x za 14 dní, 90 minut

Místo setkávání: ÚPLZ A Kluby Brno, z.ú., Křenová 67, 602 00 Brno

Cíl skupiny: udržení abstinence

Forma skupiny: polootevřená (po úvodní fázi je skupina uzavřena z důvodu dosažení co největšího pocitu bezpečí, při odchodu člena ze skupiny je možné přijmout nového člena po domluvě se skupinou).

Principy skupiny: bezpečné prostředí, bezplatnost, mlčenlivost všech zúčastněných, možnost vystupovat anonymně, poskytnutí prostoru pro sdílení.

Kontakt: skupina je vedena terapeutem a koterapeutem.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte terapeuty na uvedených e-mailových adresách:

Mgr. Ivana Červená: ivana.cervena1@gmail.com

Mgr. Martin Skácel: martin.skacel70@gmail.com

Na skupinu se můžete objednat i telefonicky na čísle 541 247 233.

Předchozí příspěvek
Většina lidí si myslí, že pokud má s alkoholem problém, k jeho vyřešení bude stačit jeho konzumaci pouze omezit
Následující příspěvek
Adiktologická konference 2018

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu