Aktuální projekty

Projekt: Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

Projekt je zaměřen na osoby ohrožené sociálním vyloučením, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách, a postoupily ústavní/ambulantní léčbu ze závislosti.

Zrealizované projekty

V letech 2005 – 2006 jsme realizovali projekt z opatření PHARE 2003 RLZ 2.1 zaměřených na podporu a obnovu klíčových kompetencí u osob znevýhodněných na trhu práce.

Od ledna roku 2007 je organizace registrována jako poskytovatel sociálních služeb, v současné době poskytujeme 2 sociální služby.

Od roku 2010 realizujeme projekty financované z ESF prostřednictvím OP LZZ.

Jedná se o ESF projekty:

  • „Následná péče pro osoby závislé na alkoholu“ (2010-2012)
  • „Centrum podpory zaměstnanosti pro osoby ohrožené alkoholismem a psychickými problémy“ (2010 – 2012)
  • „Komplexní program služeb pro uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby“ (2010- 2012)
  • „Podpora zaměstnanosti pro klienty následné péče“ (2011 – 2013)
  • „Na druhý pokus“ (2012 – 2014)
  • „Doléčovací centrum s přechodovým bydlením“ (2018 – 2021) – aktuální
Menu