Projekt: Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

  1. A Kluby Brno
  2. Projekty
  3. Projekt: Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

Název projektu

[CZ] Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

[EN] After – treatment center with transitional housing

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007812

Číslo výzvy

03_16_052

Názvy výzvy

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Popis projektu

Projekt je zaměřen na osoby ohrožené sociálním vyloučením, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách, a postoupily ústavní/ambulantní léčbu ze závislosti. Doléčovací centrum svými aktivitami pomáhá při hledání zaměstnání a řešení obtížných situací, pomáhá změnit náhled na alkohol a jeho škodlivé užívání. Klientům, kteří v důsledku své závislosti ztratili bydlení i sociální zázemí, nabízíme přechodové bydlení s terapeutickým režimem na dobu 6-12 měs. v chráněném prostředí.

Specifické cíle

Číslo prioritní osy: 03.2
Název prioritní osy:   Sociální začleňování a boj s chudobou
Název investiční priority: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Číslo investiční priority: 03.02.60
Číslo:  03.2.60.1
Název: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Aktuality z projektu

Nezařazené

Jak se šíří Covid 19

https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html?ssm=TW_CC&fbclid=IwAR05PcA1I_rf_DXM4YhOCGejaPysx_4VRCyDL7LFm6No1DZWe2fiCJRd22M    
Menu