Většina lidí si myslí, že pokud má s alkoholem problém, k jeho vyřešení bude stačit jeho konzumaci pouze omezit

Existuje mnoho důvodů, proč pití alkoholu omezit nebo s ním skončit úplně. Na pozoru bychom se měli mít zejména v případě, pokud nám pití alkoholu způsobuje závažné zdravotní problémy nebo jiným způsobem negativně zasahuje do našeho života.

Omezení či úplné abstinování alkoholu přináší nesporné výhody:

 • zlepšení tělesného i duševního zdraví,
 • zlepšení mezilidských vztahů v rodině i mimo ni,
 • zlepšení finanční situace,
 • zdravější životní styl,
 • zlepšení pracovní situace.

Tipy, jak zvládnout pití:

 1. Jako první doporučení můžeme uvést potřebu nahrazení alkoholu v životě jedince – a to na úrovni:
  1. chutí – řada jedinců pije mimo jiné proto, že jim alkohol prostě chutná – tudíž je důležité myslet na dostatečný příjem tekutin a zohlednit jejich chutě. Někteří jedinci preferují hořkou chuť – zde nahrazujeme například tonikem, dále sladké chutě – vhodné jsou ovocné šťávy a čerstvé džusy, ovocné a bylinkové čaje, či minerální vody.
  2. aktivity – pití alkoholu má v životě jedince význam také symbolický, v rámci celkového životního stylu. Je velmi těžké z něj něco vzít a ničím to nenahradit. Proto je užitečné si najít jinou aktivitu, která se místo sezení s přáteli v hospodě či návštěvě nočních podniků dá provozovat. Ideálně na stejné úrovni z pohledu zachování sociálního kontaktu, ale eventuálně s jinou skupinou lidí.
 2. Další strategie zvládání alkoholu je evidence benefitů: například „plná peněženka„, více času na své dřívější zájmy nebo zlepšení zdravotního stavu či fyzické kondice
 3. V neposlední řadě může pomoci zařazení relaxace do běžného života. V dnešní době je již k dispozici množství různorodých technik, jež jsou vhodné zejména u osob, které mají alkohol spojený se zátěžovými situacemi, vnímáním stresu či úzkosti.

Mohou Vás napadnou například následující otázky

 • CO MI HROZÍ, POKUD MĚ ZAMĚSTNAVATEL PŘISTIHNE PŘI PITÍ ALKOHOLU NA PRACOVIŠTI?
 • JAKÝ VLIV MÁ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NA MEZILIDSKÉ VZTAHY?
 • CO ALKOHOL A SEX?
 • CO KDYŽ ŘÍDÍM POD VLIVEM ALKOHOLU?
 • JE PROBLÉM PITÍ ALKOHOLU BĚHEM PRÁZDNIN NEBO VOLNA?

Mladí lidé často mění své chování v době volna či prázdnin. Typická je tendence více riskovat, a to rovněž v kontextu užívání návykových látek. U osob, které nikdy návykové látky neužily, může v této době dojít k první zkušenosti.

V souvislosti s prázdninami a volnem lze také hovořit o fenoménu experimentálního a rekreačního užívání návykových látek, což se týká nejen alkoholu, ale i dalších návykových látek. V prostředí spojeném se zábavou je nejvíce užíván alkohol a jeho užití je obvykle dokonce mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. To se odráží také ve zvýšeném výskytu smrtelných úrazů a nehod pod vlivem alkoholu a drog. Mimo akutní zdravotní komplikace plynoucí z požití alkoholu či jiné návykové látky je rizikem experimentálního a rekreačního užívání především přechod k častějšímu či pravidelnému a/nebo rizikovějšímu vzorci užívání. V souvislosti s alkoholem je v České republice stejně jako v EU na vzestupu model nárazové konzumace nadměrných dávek alkoholu (binge-drinking), považovaný za vysoce rizikovou formu konzumace alkoholu.

Na základě několika výzkumů bylo zjištěno, že prázdniny stejně jako volné dny a svátky či sportovní události jsou obdobím, kdy dochází u k vyšší konzumaci alkoholu oproti ostatním dnům v roce. Jako nejrizikovější byly zároveň shledány dny čtvrtek, pátek a sobota.

Předchozí příspěvek
Několik slov o alkoholu
Následující příspěvek
Adiktologická konference 2018

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu