Výroční zpráva 2017

ÚPLZ A Kluby Brno z.ú.

  • Jsme organizace poskytující odbornou pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní a sociální situaci. Naší cílovou skupinou jsou lidé závislí na alkoholu, hazardním hráčství a lécích, neodmítáme ani uživatele nelegálních drog. Pomoc poskytujeme také jejich rodinám a blízkým. Naše klienty respektujeme, nikdy je však nehodnotíme a nesoudíme. Věříme, že pokud má člověk vůli, může dokázat velké věci, mezi které zbavení se závislosti rozhodně patří. Našim klientům poskytujeme zdarma informace, sociální a pracovní poradenství, odborné terapeutické programy a v neposlední řadě také následnou péči.
  • Dlouhodobým cílem Ústavu prevence a léčby závislosti A Kluby Brno z.ú.  je neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb, odborná pomoc lidem, kteří naše služby využívají a potřebují a také rozšiřování kapacit pro obsluhu stále většího množství klientů. Společnost provozuje služby odborné a sociální poradny, kontaktního centra, následné péče a centra podpory zaměstnanosti. Každá ze služeb má stanoveny dílčí cíle, jejichž naplňování vede ke zlepšování servisu klientům.
  • Výroční zprávu za rok 2017 si můžete stáhnout na tomto odkazu.
Předchozí příspěvek
Léčba a doléčování závislosti na alkoholu
Následující příspěvek
Alkohol přináší nejen potěšení

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu